Skip to content

सुन्दरकाण्ड पाठ चौपाई भाग 51

Sunderkand Paath Chaupai Part 51

Sunderkand Paath Chaupai Part 51 | सुन्दरकाण्ड पाठ चौपाई भाग 51

सखा कही तुम्ह नीति उपाई। करिअ दैव जौं होइ सहाई। मंत्र न यह लछिमन मन भावा। राम बचन सुनि अति दुख पावा॥1॥ (श्री रामजी ने… Read More »Sunderkand Paath Chaupai Part 51 | सुन्दरकाण्ड पाठ चौपाई भाग 51